top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Factorio Solutions, s r. o., IČO: 02673975, se sídlem Klecany, U Louže 575, PSČ 250 67, jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Factorio Solutions, s.r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodního případu od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.
Tyto údaje využíváme, abychom Vás informovali o nových produktech, službách, obsahu a propagaci dalších informací. Osobní údaje, které po vás budeme požadovat, nám nejste povinni poskytnout.

K čemu údaje slouží?

Díky shromážděným osobním údajům Vás můžeme jako poskytovatel softwarových řešení kontaktovat, nebo Vám zasílat newsletter či e-mailové oznámení týkající se produktů a chystaných událostí. Pokud si nepřejete dostávat newsletter nebo obchodní oznámení, můžete se z odběru kdykoli odhlásit, zasláním mailu na info@factorio.cz, kde jako předmět napíšete: „Odhlásit", nebo přímo reakcí na zaslané sdělení, kde je uveden odkaz na odhlášení.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Factorio Solutions, s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Shromažďování a používání neosobních údajů

Neosobními údaji se myslí údaje ve formátu, který jako takový neumožňuje asociaci na konkrétní osobu. Takové údaje můžeme shromažďovat a používat za jakýmkoli účelem.

Shromažďovat můžeme údaje, jako je adresa URL odkazujícího serveru, čas, informace o aktivitách našich uživatelů na naší webové stránce. Pomocí těchto údajů můžeme svým zákazníkům poskytovat užitečnější informace a dozvíme se, které části webových stránek, produktů a služeb je nejvíce zajímají. Souhrnné údaje se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů považují za neosobní údaje. Dojde-li ke spojení osobních a neosobních údajů, bude s nimi po dobu trvání takového spojení zacházeno jako s osobními.

Předávání údajů třetím stranám

Společnost Factorio Solutions, s.r.o. žádné z uvedených údajů neposkytuje třetí straně. Využíváme je pouze pro interní účely, např. marketingové nebo obchodní.

Jak používáme cookie

Cookies používáme k zaznamenání údajů při používání webových stránek, nebo služeb online a využíváme také službu Google Analytics. Tyto údaje používáme ke správě stránek a k zkvalitňování našich webů a služeb.

Mohu ukládání cookies vypnout?

Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

V Praze 20. 5. 2018

bottom of page