top of page
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Digitální továrna

Výroba nikdy nebyla snazší

Digitální dvojče stroje

Pro tvorbu digitálních dvojčat jednoúčelových strojů využíváme nástroje Siemens Mechatronic Concept Designer, ve kterém lze s tvorbou digitálního dvojčete začít již ve fázi přípravy konceptu stroje. S postupným zpřesňováním lze detailně modelovat, simulovat a testovat jednotlivé prvky stroje, jejich propojení i stroj jako celek. Mimo simulace kinematiky mezi jednotlivými částmi stroje je možné využít i vestavěné možnosti umělé fyziky, která přidává působení fyzikálních sil včetně gravitace. Nástroj provádí veškeré potřebné výpočty a tím zjednodušuje a zrychluje práci všech profesí zapojených v procesu přípravy stroje.

Jednoúčelový stroj
Protfolio digiální továrny

Digitální dvojče robotické buňky

K tvorbě digitálního dvojčete větších výrobních celků, jakými jsou například robotické buňky, používáme nástroje Tecnomatix Process Simulate. V něm nejsou zohledňovány fyzikální vlastnosti jednotlivých součástek, ale pracuje se především s kinematikou celé buňky a kooperací jednotlivých robotů. Jednou z hlavních výhod Process Simulate je integrace robotických kontrolérů, které umožňují jak řízení modelu robota, tak jeho offline programování. Do simulace lze zahrnout i činnosti vykonávané manuálně obsluhou. Stejně jako ostatní zmíněné nástroje umožňuje i Process Simulate propojit vytvořený model s reálným řízením.

Process Simulate

Digitální dvojče výrobního celku

Pro vytvoření digitálního dvojčete celého výrobního celku lze využít nástroje Siemens Tecnomatix Plant Simulation, který umožňuje simulovat procesy především z logistického hlediska. Pomocí modelu je možné optimalizovat rozmístění jednotlivých pracovišť, tok materiálu a plánovat využití jednotlivých zdrojů a mnoho dalších parametrů.

Plant Simulation

Zaujalo vás některé z těchto řešení?

Rádi se staneme vaším průvodcem na cestě k digitalizované výrobě.

Zpráva byla odeslána.

bottom of page