top of page

Jednotné řešení

pro váš tým

Správa

požadavků

Spolupráce, sledovatelnost, pracovní postupy

Představujeme vám jednotné řešení životního cyklu aplikací, díky kterému můžete navrhovat, vyvíjet, testovat a spravovat komplexní softwarové systémy ve webovém rozhraní. Spojuje týmy a projekty a umožňuje výrobcům nepřetržitě integrovat, ověřovat a schvalovat narůstající množství požadavků, které musí být zakomponovány do výrobního procesu. Díky velkému množství flexibilních licenčních modulů a rozšíření může růst podle potřeb vaší společnosti, což ho činí perfektním řešením jak pro malé, tak i pro velké týmy. 

Proč Polarion ALM?

 • Sjednocuje týmy, nástroje, pracovní postupy a informace napříč podniky 

 • Podporuje komunikaci mezi týmy dodavatele a zákazníka 

 • Urychluje a zefektivňuje pracovní procesy  

 • Spolupracuje efektivně skrze webové rozhraní odkudkoliv a kdykoliv 

 • Řídí sledovatelnost, zmírňuje rizika, usnadňuje soulad s pravidly 

 • Snižuje náklady na nástroje, informační technologie, administrátory a školení 

 • Má více než 2,5 milionů spokojených uživatelů po celém světě 

Základní funkcionalita

Spolupráce, sledovatelnost a pracovní postupy – to jsou tři základní principy zabudované do "DNA" systému, které usnadňují koordinaci výrobních postupů skrze 100% browser-based přístup ke všem datům Polarionu. 

Správa kvality a testování

Spravujte všechny testovací aktivity z centrální platformy. Vytvořte zkušební případy a snadno je propojte s příslušnými pracovními položkami, jako jsou obecné požadavky, požadavky na změny, další zkušební případy apod. 

Změny a konfigurace

Mějte vždy přehled o tom kdo, kdy a proč co změnil. Specifikace systémových požadavků, postupy ověření, plány projektu a úkoly - všechny objekty jsou jednoduše uloženy v úložištích pro správu verzí, takže každá změna vytváří záznamy historie verzí. 

Plánování a správa zdrojů

Zlepšete využití a předvídatelnost vydávání pomocí aktivního plánování a dílčího sledování časů. Postupujte podle libovolné metodiky (waterfall, agile, hybrid), abyste mohli naplánovat vaše zprávy, milníky, iterace a dosáhli vždy transparentního a aktuálního plánu pro celou organizaci

Správa variant

Využijte možností pro opakované použití a větvení již vytvořených systémů. 

Správa požadavků

Umožňuje účinně shromažďovat, vytvářet, schvalovat a řídit požadavky po celou dobu životnosti projektu. Exkluzivní inovace, Polarion LiveDocs, vám umožňuje spolupracovat současně a bezpečně na specifikačních dokumentech, přičemž každý odstavec je jednoznačně identifikovatelný a vysledovatelný.

Správa problémů a závad

Sledujte všechny potenciální i již hlášené poruchy. Plánujte a přiřazujte úkoly pro jejich odstranění. Sledujte problémy automaticky při selhání testu - bez ohledu na to, zda je test manuální nebo automatizovaný, prováděný v nástroji Polarion nebo v nástroji třetí strany - zajistěte, aby byl problém okamžitě sledován ve všech činnostech.

Audity, metriky a výstupy

Zlepšete rozhodování a provádění projektů díky podrobné analýze a zprávám o stavu v reálném čase. Zobrazte jakoukoli zprávu online, nebo exportujte do formátu PDF pro přístup offline. 

Správa sestavení a vydání

Nastavte průběžné dodávání a iterativní vývoj tak, aby docházelo k častému uvolňování bez ohrožení soudržnosti, integrity a souladu s předpisy.

Správa agilních a hybridních projektů

Osvojte si moderní agilní techniky najednou nebo postupně s šablonami, které lze přizpůsobit vašim potřebám. Polarion umožňuje iterativní plánování s řízením rychlosti týmu pro stanovení předpovědí empirických dat. 

Základní vlastnosti

 • Je automaticky synchronizovaný díky webovému rozhraní 

 • Je otevřený - umožňuje připojit se na další systémy (Teamcenter PLM, Jira, HP ALM, MATLAB Simulink, HP Quality Center) 

 • Je škálovatelný - široký výběr licencí zaměřené jak na celek, tak i na jeho části

 • Umožňuje zvýšit přehlednost stavu projektů pomocí různých widgetů

 • Podporuje vývoj v souladu s požadavky průmyslových odvětví: 
  - v automobilovém průmyslu (SPICE, ISO 26262)
  - v lékařství (IEC 62304, ISO 14971)
  - v letectví (DO-178C)

 • Poskytuje detailní analýzy, prezentační grafy, výstupy a přehled stavu v reálném čase s možností exportu do PDF

 • Postaven primárně na Java, PostgreSQL a Subversion

 • Usnadňuje sledování změn a verzí dokumentů

 • Umožňuje export a import souborů MS Office pomocí Live Docs 

 • Nabízí více než 200 placených i neplacených rozšíření ke stažení 

 • Umožňuje administrátorovi udělovat oprávnění uživatelům 

 • Systém je neustále aktivně vyvíjen

Přizpůsobíme
vám produkt na
míru

Zajistíme vám hladké nasazení software

1-0.jpg

Jsme partnerem společnosti Siemens PLM Software

Poskytneme vám zákaznickou podporu

Nabídneme vám školení podle vašich potřeb

Case studies

Případové studie v angličtině.

PagesJaunes

REKLAMNÍ SPOLEČNOST

Sirona

DENTÁLNÍ SPOLEČNOST

Swisslog

LOGISTICKÁ SPOLEČNOST

Zkušební verze

Máte zájem o zkušební verzi?

Napište nám a my se vám brzy ozveme.

Zpráva byla odeslána.

bottom of page